Jag ber alla ta det lugnt med pyro pga riskerna mm,det är inget vi på support kan stå bakom

Med vänlig hälsning Thomas